Δημοσιεύσεις

Ο Χάρης Δούκας έχει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στους αντίστοιχους τομείς της έρευνας του, είναι συν-συγγραφέας του Ελληνικού Βιβλίου "Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα", συνεκδότης του Open Access Book, "Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate Policy: Multidisciplinary Methods and Tools for a Low Carbon Society" και συν-συγγραφέας του αγγλικού βιβλίου "Multicriteria Portfolio Construction with Python". Επιπλέον, ο Χάρης Δούκας είναι Υπεύθυνος Έκδοσης του περιοδικού Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, Αναπληρωτής Εκδότης του περιοδικού Operational Research International Journal και συμμετέχει ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε επιστημονικά περιοδικά στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής, επιχειρησιακής έρευνας και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως Information Fusion, International Journal of Sustainable Energy, International Journal of Multicriteria Decision Making και International Journal of Decision Support Systems.


​Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά