Χάρης Δούκας

Καθηγητής στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (EPU), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ECE) 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (NTUA)

Σύντομη Βιογραφία

Ο Χάρης Δούκας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και Καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ελλάδα.

Το πεδίο ειδίκευσης του Χάρη Δούκα σχετίζεται με την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, θέτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα στον πυρήνα των διαδικασιών μοντελοποίησης.
Τα μοντέλα που αναπτύσσει βασίζονται στη συν-δημιουργία με τους πολίτες, αντί για τα τις παραδοσιακές δομές χειραγωγημένης εμπλοκής που υποδεικνύουν άνωθεν στους πολίτες «τί πρέπει να κάνουν».
Στόχος του είναι, τα μοντέλα και συστήματα που αναπτύσσει να συνεισφέρουν στην υποστήριξη της δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα.
Άλλωστε, οι πολιτικές εκτός των άλλων είναι και συλλογική δημιουργία. Πολύ περισσότερο, οι σύγχρονες πράσινες πολιτικές πρέπει να σηματοδοτούν την ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων, περιβαλλόντων μάθησης και δημιουργίας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Συμμετοχές σε Επιστημονικές Εταιρείες και Επαγγελματικούς Φορείς

ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ενεργό Μέλος του ΤΕΕ από το 2009.
ΕΕΕΕ

Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών

Μέλος της ΕΕΕΕ από το 2013 και Γενικός Γραμματέας από το 2014 έως σήμερα.
 
AEEG

Ένωση Μηχανικών Ενέργειας Ελλάδος

Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Μηχανικών Ενέργειας Ελλάδος από το 2015.
WREN

Παγκόσμιο Δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμβουλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Δεκέμβριο του 2016.
World Energy Council Greece

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας - Ελλάδα

Είναι Διευθυντής Γραφείου της εξαμελούς εθνικής επιτροπής Ελλάδας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) από το 2020 και τακτικό της μέλος από το 2016,  ενώ είναι μέλος  προγράμματος του WEC από το 2022.
 

Άρθρα και Δημοσιεύσεις

Ο Χάρης Δούκας έχει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στους αντίστοιχους τομείς της έρευνας του, είναι συν-συγγραφέας του Ελληνικού Βιβλίου "Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα", συνεκδότης του Open Access Book, "Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate Policy: Multidisciplinary Methods and Tools for a Low Carbon Society" και συν-συγγραφέας του αγγλικού βιβλίου "Multicriteria Portfolio Construction with Python".

Υποτροφίες και Βραβεία

  • Ο Χάρης Δούκας έχει λάβει βραβεία για τις επιδόσεις και το έργο του από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ ), το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ) και το Παγκόσμιο Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στο 2% των περισσότερο διαδραστικών επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση τις αξιολογήσεις του Harvard.
  • Είναι επίσης μέλος προγράμματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργειας.